หน่วยงานอื่น

เวบไซต์คุณครูของเรา

เวบไซต์ความรู้ต่าง ๆ

การประเมินโรงเรียนพระราชทาน

โพสต์28 ม.ค. 2556 23:22โดยMat Matt   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2556 00:01 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมแมดเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กของกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ วันที่ 23 มกราคม  2556 โดยมี นายประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม. 29, นายศักดิ์ระพี สีมาวัน ประชาสัมพันธ์ สพม. 29 ร่วมงาน ร่วมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงานและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 กลุ่มจังหวัดที่ 10 โดยมี นายกองตรีเรืองฤทธิ์ ชำนาญศิลป์ นอภ.ลืออำนาจ, นายสิทธิชัย กองเพียร ผอ.ร.ร.มัธยมแมด, น.ส.สังวาลย์ ขันเพชร, นายสราวุธ คูณคณะ, น.ส.วีระญา ไชยอุตม์, นายรังสันต์ สร้อยสุข รอง ผอ.ร.ร.มัธยมแมด, นายประสาท สินอ้วน นายก อ.บ.ต.แมด, นายจันที วงค์กัลยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.มัธยมแมด, นายสำเร็จ ธงศรี ผอ.ร.ร.ลืออำนาจวิทยาคม, ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผอ.ร.ร.หัวตะพานวิทยาคม, นายสมัย บุตรภักดิ์ ผอ.ร.ร.อำนาจเจริญ 2, นายสุกิจ จันทะบาล ผอ.ร.ร.ศรีคูณวิทยบัลลังก์, นายจำรัส โสภา ผอ.ร.ร.ลือวิทยาคม, นายศักดิ์ สวัสดิผล ผอ.ร.ร.ศรีเจริญศึกษา, นายสุเมธ หน่อแก้ว ผอ.ร.ร.จิกดู่วิทยา พร้อมคณะครู บุคลากรฯ ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวนมากเข้าร่วมงานและร่วมชมการแสดง การจัดนิทรรศการ การสาธิต พร้อมนำเสนอผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งโรงเรียนสามารถดำเนินการได้ผลดี

สำหรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก ที่ได้รับแต่งตั้งจาก สพฐ. ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธาน, นายฉลวย เกตุคำ, นายสุรเชษฐ์ พละเจ็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2, นายไพโรจน์ มงคลสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายทักษิณ ทักษินา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม. 24, นายสุทัศน์ เพียงแก้ว ศน.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2, นายชุ่มนคร วรชินา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

 
 
 
 
 
 

ภาพการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

Comments