หน่วยงานต้นสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เวบไซต์คุณครูของเรา

เวบไซต์ทางการศึกษา

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์8 ธ.ค. 2555 22:24โดยMat Matt   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2555 00:53 ]
การเกี่ยวข้าว จากแปลงนาของโรงเรียน ประจำปีนีได้ข้าวปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากนักเรียนมัธยมแมดทุกคน ซึ่งเป็นลูกชาวนา รักวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และทำงานด้วยความตั้งใจ ปีหน้าเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกนะ Comments